მკითხველთა კლუბი

Accounting Technologies

ეთნიკურ უმცირესობათა სექცია

კლუბში გაერთიანებულნი არიან ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოსწავლეები. ისინი მონაწილეობენ როგორც საკაბინეტო ღონისძიებებში,  ასევე წიგნის კვირეულებში,  ლიტერატურულ საუბრებში, ინდივიდუალურ და ჯგუფურ პრეზენტაციებში,  ასევე სასახლის საერთო ღონისძიებებში: მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციაში, მთარგნმნელთა კონკურსში,  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციაში, ფესტივალ „ჯიფონში“ და სხვ.