საუბრები სასახლის სამკითხველოში

Accounting Technologies

შეხვედრა ლაუზი ჭანიშვილთან

15 ოქტომბერს, პროექტის „საუბრები ეროვნული სასახლის სამკითხველოში“ ფარგლებში გაიმართა 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი შეხვედრა. ეროვნული სასახლის მთავარმა ქორეოგრაფმა, პროფესორმა ლაუზი (რეზო) ჭანიშვილმა ისაუბრა ქართული ცეკვის, ქორეოგრაფიის ფენომენის, მისი ისტორიის და განვითარების შესახებ, უპასუხა მრავალრიცხოვან კითხვებს; შეხვედრამ სასახლის მოსწავლეების დიდი ინტერესი გამოიწვია.